Kumaraparvata, Karnataka (Somwarpete) - photos by VinKrish